Premiered monday September 6, 1909

Premiered thursday September 9, 1909

Premiered saturday September 11, 1909

Premiered sunday September 12, 1909