Premiered monday September 7, 1914

Premiered thursday September 10, 1914

Premiered friday September 11, 1914

Premiered saturday September 12, 1914

Premiered sunday September 13, 1914

Premiered monday September 14, 1914