Premiered tuesday September 22, 2020

Premiered thursday September 24, 2020

Premiered friday September 25, 2020

Premiered saturday September 26, 2020